top of page
每月優惠

每月優惠

​Chow's Gift 每個月都會推出唔同既新優惠咖!
想以優惠價訂購我地既產品?
咁就記得留意我哋既每月優惠喇!

每月優惠: Welcome
3988

10月份過大禮優惠

$3988 過大禮特選海味套裝
只要10月份訂購$3988套裝,不論幾時過大禮,即享以下優惠:
減$200
頭10位客戶加送兩盒(共一斤)大澳益昌號原木花菇 (價值$200)
數量有限,送完即止
另可以優惠價加購:
六件嫁喜餅(恆香/榮華/奇華)
敬茶用品 $100(紅棗、糖蓮子、紙杯及跪墊)
女家回禮$638

_1_img_1040_780.jpg

8月份過大禮優惠

千呼萬喚既大妗姐優惠番黎啦
上次既優惠活動好多謝咁多位新人既支持同埋信任,訊息多到覆都覆唔切
今次既優惠為左可以令更多新人受惠,決定加碼
最先10對新人(以付款時間為準,額滿即止)
1)訂購過大禮套裝+大妗姐服務,服務可享6折優惠

2)大妗姐服務65折優惠

211298886_5114495585244926_9112834251367528846_n_edited.jpg

7月份過大禮優惠

只要7月份訂購$3688套裝,不論幾時過大禮,即享以下優惠:
減$200
贈品(二選一)
1)送利是封8包(可選顏色,款式隨機)
2)男女上頭用品
數量有限,送完即止

過大禮特選海味套裝 $3988

6月份過大禮優惠

只要於6月份訂購$3988套裝,無論何時過大禮,即可享有以下優惠︰

  • 即減$200

  • 升級至4罐鮑魚

  • 送8包利是封 (可選顏色,款式隨機)

​數量有限,送完即止

過大禮優惠套裝 $2998

5月份過大禮優惠

只要5月份訂購$2998套裝,不論何時過大禮,即享以下優惠:

  • 減$200

  • 贈品(二選一)

       A. 利是封3包

       B. 囍字貼(款式隨機)

數量有限,送完即止

過大禮特選海味套裝 4888_edited_edited.jpg

4月份過大禮優惠

只要4月份訂購$4888套裝,不論何時過大禮,即享以下優惠:

  • 減$300

  • 過大禮用品(三選一)

       A. 枱布 (原價$68)

       B. 跪墊 (原價$60)

       C. 上頭套裝 (原價$45)+ 利是封 x 2(原價$40)

數量有限,送完即止

過大禮海味超值套裝 $3588

3月份過大禮優惠

只要3月份訂購$3588套裝,不論何時過大禮,即享以下優惠:

  • 減$200

  • 免費升級至4罐鮑魚

數量有限,送完即止

每月優惠: News & Updates
bottom of page